Spolupracující organizace

Naše ambulance spolupracuje s těmito organizacemi

 

Psychoterapeutické centrum Jihlava http://www.psycholog-jihlava.cz

Psychoterapeutické centrum Jihlava     https://psycholog-jihlava.cz/

Alzheimer poradna Vysočina   http://alzheimerporadnavysocina.cz/

Ambulance dětského a dorostového psychiatra MUDr. Štěpánka Hromadová

Adiktologická ambulance Žďár nad Sázavou     https://www.spektrum.kolping.cz/ambulance/index.aspx

Psychoterapie Cyril Zákora    https://www.psychoterapie-jihlava.cz

Fokus Pelhřimov      http://www.fokusvysocina.cz/stredisko-pelhrimov

Vor Jihlava      http://www.os-vor.cz/

Psychiatrická nemocnice Jihlava https://www.plj.cz/     

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod http://www.plhb.cz/