O psychiatrii

Služby psychiatrické ambulance
Komplexní psychiatrické vyšetření (60 minut) zahrnuje rozbor aktuálního problému, se kterým klient přichází, doplnění anamnestických dat, diagnostickou rozvahu, terapeutickou rozvahu, navržení terapeutického plánu, vysvětlení případných nejasností a předepsání medikace.
Psychiatrické kontrolní vyšetření (30 minut) zahrnuje zhodnocení dosavadního vývoje aktuálního problému, návrh změny terapeutického plánu a předepsání medikace.
Psychiatrická konzultace zahrnuje rozebrání aktuální psychiatrické situace včetně navrhované léčby, vysvětlení výhod a nevýhod možných terapeutických přístupů.
V rámci poskytování psychiatrické péče se nevyhneme shromažďování a zpracování osobních dat našich pacientů. Informace a sdělení, která pacient lékaři sděluje, považujeme za důvěrná a jsme vázáni povinnou mlčenlivostí.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.
Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).
Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd.
Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující lékař.