O mně

Ukončené vzdělání:

 • 2017 postgraduální studium, obor klinická psychologie, Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, 
 •            Téma: ekologická validita testů exekutivních funkcí u pacientů se schizofrenií
 • 2011 specializační zkouška v oboru psychiatrie
 • 1995 – 2005 Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obor psychologie
 • 1993 – 2000 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové, obor: všeobecné lékařství
 • 1989 – 1993 Gymnázium Jana Pekaře, Mladá Boleslav

Další informace o vzdělávání a členství v organizacích

 • 2001-2004 psychoterapeutický výcvik v satiterapii (Mirko Frýba, Karel Hájek, Veronika Nevolová)
 • 2005-2011 vedení výcviku v satiterapii
 • 2016-2017 výcvik v Emotion Focused Therapy (EFT)   (Leslie Greenberg, Laco Timulak)
 • 2018 výcvik v Emocionally Focused Couple Therapy (Rebecca Jorgensen)
 • 2017 certifikovaný kurz Operacionalizované psychodynamické diagnostiky (OPD-II)
 • 2013 Diplom celoživotního vzdělávání lékařů 
 • členka České lékařské komory
 • členka České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
 • členka Neuropsychiatrického fóra
 • členka Sdružení ambulantních specialistů

Zaměstnání

 • 2017 dosud psychiatrická ambulance pro dospělé
 • 2016 – dosud Psychoterapeutické centrum, Jihlava
 •                 pozice: manažerka centra, psychoterapeutka, psychiatrička
 •                 náplň: organizační a propagační činnosti, vedení centra a koordinace činnosti, psychoterapie, ambulantní psychiatrická péče
 • 2000- 2017 Psychiatrická nemocnice, Havlíčkův Brod
 •                pozice: sekundární lékařka pracovní místo: koedukované doléčovací oddělení, otevřené přijímací oddělení
 •                náplň: psychosociální rehabilitace psychotických a afektivních poruch
 • 2008-2010 Fakulta sociálních studií, Brno
 •                pozice: externí asistentka
 •                náplň: vedení předmětu Základy neurověd - přednášky, zkoušení, vedení studentů

Ostatní praxe

 • Spolupráce s NUDZ při studii NANOK, pod vedením MUDr. M. Kopečka, se zaměřením na hodnocení kreseb Reyovy Osterriethovy figury
 • Spolupráce na studii ESO při NUDZ, pod vedením doc. F. Španiela, se zaměřením na vyhledávání a screening prvoatak schizofrenie
 • Přednášky a školení v testu Reyovy Osterriethovy figury pro klinické psychology a psychology pedagogických poraden pro Národní ústav vzdělávání, Praha
 • Přednášky pro IPVZ – Psychiatrické vyšetření v gerontopsychiatrii, Rehabilitace psychotických onemocnění