Ceník

Ceník služeb psychiatrické ambulance

Ceník psychiatrické ambulance - pro smluvní klienty

Od listopadu 2017 má ambulance uzavřenou smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (111), od prosince 2017 se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda (209), od ledna 2018 s Oborovou zdravotní pojišťovnou (207), od prosince 2018 má ambulance smlouvu s Vojenskou zdravotní pojišťovnou (201) a Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra (211), od prosince 2019 má dále ambulance smlouvu s  Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (205) a Revírní bratrskou pojišťovnou (213).

Klientům těchto pojišťoven poskytujeme psychiatrickou péči bezplatně, v rámci veřejného zdravotního pojištění.

 
 Specifické výkony, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění

Odborné vyjádření psychiatra o zdravotním stavu na žádost pacienta nebo jiné oprávněné osoby

Ostatní administrativní výkony včetně opakovaného vystavení receptu z důvodu nedbalosti pacienta

300 Kč

50 Kč

Ceník psychiatrické ambulance - pro nesmluvní klienty
Komplexní psychiatrické vyšetření, 60 minut 1500 Kč
Vypracování písemné zprávy z vyšetření 300 Kč
Psychiatrické kontrolní vyšetření, 30 minut 300 Kč
Psychiatrická konzultace, 30 minut 500 Kč
Rozhovor s rodinou klienta nebo jeho blízkými vždy se souhlasem klienta, 30 minut 300 Kč
Vytvoření zprávy na žádost klienta cena dle rozsahu
Minimální kontakt (např. předepsání receptu), za úkon  100 Kč
Komplexní psychiatrické vyšetření, vedené v angličtině nebo němčině, 60 - 100 min 2000 Kč
Kontrolní psychiatrické vyšetření, vedené v angličtině nebo němčině, 30 - 45 min 800 Kč

Obě strany se zavazují k dodržování vzájemně smluvených termínů. V případě, že se klient nebude moci z jakéhokoliv důvodu dostavit na sjednané sezení, je vhodné tento termín telefonicky nebo pomocí emailu předem zrušit eventuelně se přeobjednat na jiný termín.

K vyšetření si prosím doneste:

  • kartičku pojišťovny
  • seznam všech léků, které užíváte pravidelně i nepravidelně
  • případně i zprávy o předchozí lékařské péči