Psychiatrická ambulance pro dospělé v Jihlavě

 

Psychiatrická ambulance pro dospělé v Jihlavě zahájila svou činnost od listopadu 2017.

Jaké poskytujeme služby?

Nabízíme ambulantní psychiatrickou péči pro dospělé pro klienty smluvních pojišťoven, plně hrazenou z jejich zdravotního pojištění, a ambulantní psychiatrickou péči za přímou úhradu pro klienty nesmluvních pojišťoven. Psychiatrická péče, která není smluvně vázána se zdravotními pojišťovnami, umožňuje individuální přístup, kratší objednací doby (maximálně do 14 dnů), flexibilitu ordinační doby (odpolední a podvečerní hodiny) a anonymitu klientů (osobní data klientů nejsou předávána zdravotním pojišťovnám).